Republika Srbija
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Još efikasnije borba protiv nasilja u porodici

Drugo osnovno javno tužilaštvo u cilju još efikasnije borbe protiv nasilja u porodici formiralo je posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici koje čine tri zamenika javnog tužioca i jedan tužilački pomoćnik. Odeljenje je formirano u cilju još efikasnije prevencije, praćenja i procesuiranja nasilja ali i specijalizacije i obuke za prevenciju nasilja i gonjenje učinilaca krivičnih dela u skladu sa potrebom pripreme za početak primene usvojenog Zakona o sprečavanju nasilja. Pre formiranja posebnog odeljenja poslove koordinacije sa drugim državnim organima, organizacijama i institucijama obavljao je jedan zamenik javnog tužioca dok će sada ta koordinacija biti u nadležnosti formiranog odeljenja što će takođe uticati na kvalitet saradnje tužilaštva, policije, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad i svih drugih aktera uključenih u zajedničku borbu protiv nasilja.

 

Prema podacima ovog tužilaštva u protekloj 2016. godini smanjen je broj krivičnih prijava za krivično delo nasilje u porodici tako da je podneta 661 krivična prijava od čega je optuženo 165 lica, a u odnosu na 159 lica doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave, dok je u 2015. godini podneto 857 krivičih prijava za ovo krivično delo.

 

Formiranje posebnog odeljenja omogući će da tužioci koji čine ovo odeljenje postupaju samo u krivičnim predmetima protiv braka i porodice, polne slobode čime će se značajno uticati na efikasnost i brzo reagovanje u predmetima u kojima je to od izuzetnog značaja, a takođe će se na ovakav način doprineti i još boljoj zaštiti i pružanju podrške oštećenim licima.

Aktuelnosti

Притвор

Drugo osnovno javno tužilaštvo je nakon saslušanja osumnjičenog N.G. zbog krivično ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Drugo osnovno javno tužilaštvo, po poslednjim podacima, ima ukupno 87 zaposlenih ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Drugo osnovno javno tužilaštvo, nakon saslušanja A.M. osumnjičenog za nasilje prema ...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu , dana 05.09.2016.godine poč ...