Republika Srbija
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Transparentnost rada – odnosi sa medijima

Državno veće tužilaca je dana 26.januara 2015.godine usvojilo Komunikacionu strategiju tužilaštava kao strateški dokument donet sa ciljem jačanja transparentnosti rada, povećanja poverenja građana u rad tužilaštva kroz kontinuirano informisanje, konsultovanje i promovisanje rada, izgradnju partnerskog odnosa između tužilaštva i medija, kao i drugih institucija, državnih organa, organizacija i građana, veću zaštitu učesnika u postupku i poštovanje pretpostavke nevinosti. U skaldu sa ovim dokumentom, Drugo osnovno javno tužilaštvo usvojilo dana 13.05.2015.godine Komunikacioni protokol kojim su detaljnije određeni konkretni ciljevi, aktivnosti i rokovi prilagđeni specifičnosti rada i postupanja ovog tužilaštva a sve sa ciljem jačanja interne, spoljne i planiranja krizne komunikacije, kako bi tužilaštvo u potpunosti odgovorilo zahtevima za prezentovanje tačnih, pravovremenih informacija i svojim radom uticalo na veću promociju rada. Drugo osnovno javno tužilaštvo odredilo je zamenika koji je u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima medija.

Osoba ovlaćena za sprovođenje protokola i komunikaciju sa medijima:
Zamenik javnog tužioca Milica Ljubičić
kontakt: 011/635-4783
mejl: tuzilastvo@drugo.os.jt.rs

Aktuelnosti

Притвор

Drugo osnovno javno tužilaštvo je nakon saslušanja osumnjičenog N.G. zbog krivično ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Drugo osnovno javno tužilaštvo u cilju još efikasnije borbe protiv nasilja u porod ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Drugo osnovno javno tužilaštvo, po poslednjim podacima, ima ukupno 87 zaposlenih ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Drugo osnovno javno tužilaštvo, nakon saslušanja A.M. osumnjičenog za nasilje prema ...