Република Србија
Друго основно јавно тужилаштво у Београду

Транспарентност рада – односи са медијима

Државно веће тужилаца је дана 26.јануара 2015.године усвојило Комуникациону стратегију тужилаштава као стратешки документ донет са циљем јачања транспарентности рада, повећања поверења грађана у рад тужилаштва кроз континуирано информисање, консултовање и промовисање рада, изградњу партнерског односа између тужилаштва и медија, као и других институција, државних органа, организација и грађана, већу заштиту учесника у поступку и поштовање претпоставке невиности. У скалду са овим документом, Друго основно јавно тужилаштво усвојило дана 13.05.2015.године Комуникациони протокол којим су детаљније одређени конкретни циљеви, активности и рокови прилагђени специфичности рада и поступања овог тужилаштва а све са циљем јачања интерне, спољне и планирања кризне комуникације, како би тужилаштво у потпуности одговорило захтевима за презентовање тачних, правовремених информација и својим радом утицало на већу промоцију рада. Друго основно јавно тужилаштво одредило је заменика који је у сталној комуникацији са представницима медија.

Особа овлаћена за спровођење протокола и комуникацију са медијима:
Заменик јавног тужиоца Милица Љубичић
контакт: 011/635-4783
мејл: tuzilastvo@drugo.os.jt.rs

Aktuelnosti

Притвор

Друго основно јавно тужилаштво је након саслушања осумњиченог Н.Г. због кривично ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Друго основно јавно тужилаштво у циљу још ефикасније борбе против насиља у пород ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Друго основно јавно тужилаштво, по последњим подацима, има укупно 87 запослених ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Друго основно јавно тужилаштво, након саслушања А.М. осумњиченог за насиље према ...