Република Србија
Друго основно јавно тужилаштво у Београду

Приступ информацијама од јавног значаја

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

   Информација од јавног значаја је информација којом располаже орган јавне управе, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на оно што јавност има оправдан интерес да зна. Да би се информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно на ком носачу информација се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања или друга својства информације.

   На основу чл. 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, свако физичко и правно лице у складу са законом има право да поднесе захтев за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже ово тужилаштво.

   Образац захтева можете преузети овде.

   Захтев мора бити јасан, прецизан и садржати све податке предвиђене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

(За детаљније информације о приступу информацијама од јавног значаја погледати информатор)

Aktuelnosti

Притвор

Друго основно јавно тужилаштво је након саслушања осумњиченог Н.Г. због кривично ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Друго основно јавно тужилаштво у циљу још ефикасније борбе против насиља у пород ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Друго основно јавно тужилаштво, по последњим подацима, има укупно 87 запослених ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Друго основно јавно тужилаштво, након саслушања А.М. осумњиченог за насиље према ...