Република Србија
Друго основно јавно тужилаштво у Београду

Подаци о органу

Назив органа:

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Адреса седишта:

Београд, Катанићева 15

Матични број:

17865676

ПИБ:

108347725

Телефон:

011/635-4745

Факс:

011/635-4949

Управа – секретар јавног тужилаштва:

011/635-4853

Писарница:

011/635-4778, 011/635-4780, 011/635-4771

Шифра делатности:

8423

Текући рачун:

840-1191621-06

Електронска адреса:

tuzilastvo@drugo.os.jt.rs

Интернет презентација:

www.drugo.os.jt.rs

Радно време:

7.30 – 15.30 часова
Ван радног времена сачињава се распоред дежурних заменика јавног тужиоца, који се доставља подручним полицијским станицама.

Локација Другог основног јавног тужилаштва у Београду

Aktuelnosti

Притвор

Друго основно јавно тужилаштво је након саслушања осумњиченог Н.Г. због кривично ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Друго основно јавно тужилаштво у циљу још ефикасније борбе против насиља у пород ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Друго основно јавно тужилаштво, по последњим подацима, има укупно 87 запослених ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Друго основно јавно тужилаштво, након саслушања А.М. осумњиченог за насиље према ...