Република Србија
Друго основно јавно тужилаштво у Београду

Надлежност

   Садашње Друго основно јавно тужилаштво у Београду основано је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (“Службени гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године) за подручје Другог основног суда у Београду за градске општине Вождовац, Раковица, Чукарица и Гроцка. Почело је са радом 01.01.2014. године као правни следбеник Првог основног јавног тужилаштва у Београду и Другог основног јавног тужилаштва у Београду.

   Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чл. 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда – Закон о уређењу судова, пред којим јавно тужилаштво поступа, осим ако законом није другачије одређено. Друго основно јавно тужилаштво у Београду поступа пред Другим основним судом у Београду и стварно је надлежно за кривично гоњење учинилаца кривичних дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет година ако за гоњење учинилаца није законом предвиђена надлежност другог тужилаштва.

   Седиште Другог основног јавног тужилаштва у Београду је у улици Катанићева бр.15.

Aktuelnosti

Притвор

Друго основно јавно тужилаштво је након саслушања осумњиченог Н.Г. због кривично ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Друго основно јавно тужилаштво у циљу још ефикасније борбе против насиља у пород ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Друго основно јавно тужилаштво, по последњим подацима, има укупно 87 запослених ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Друго основно јавно тужилаштво, након саслушања А.М. осумњиченог за насиље према ...