Република Србија
Друго основно јавно тужилаштво у Београду

Информације о кретању предмета

   Запослени у писарници могу дати податке о предметима из уписника који се воде у тужилаштву.

   Просторије писарнице Другог основног јавног тужилаштва налазе се на III спрату, канцеларија 301, сваког радног дана од 7.30 – 15.30 часова.

   Заинтересована лица могу затражити увид у списе предмета и копирање подношењем молбе на шалтеру писарнице. Такса за копирање списа износи за формат A4 20,00 динара, за A3 40,00 динара по страници, број жиро рачуна: 840-30616845-57, прималац: Други основни суд у Београду, сврха уплате: копирање списа.

   Дозволу за разматрање предмета или издавање фотокопија списа даје обрађивач предмета односно заменик јавног тужиоца који је ментор поступајућем сараднику, водећи рачуна о фази у којој се налази поступак по предмету и о интересима редовног одвијања поступка .

   Разматрање списа у предмету врши се под контролом радника писарнице.

Aktuelnosti

Притвор

Друго основно јавно тужилаштво је након саслушања осумњиченог Н.Г. због кривично ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Друго основно јавно тужилаштво у циљу још ефикасније борбе против насиља у пород ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Друго основно јавно тужилаштво, по последњим подацима, има укупно 87 запослених ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Друго основно јавно тужилаштво, након саслушања А.М. осумњиченог за насиље према ...