Republika Srbija
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Dužnosti prema građanima

   Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima propisane su dužnosti javnog tužilaštva prema građanima. (članovi 61-69)

   Javna tužilaštva su dužna da organizuju svoj rad tako da građani mogu na efikasan način ostvariti svoja prava i zakonom zaštićene interese iz nadležnosti javnog tužilaštva.

   Javna tužilaštva su dužna da od građana primaju podneske ili na zapisnik uzimaju krivične prijave, predloge i druge izjave radi preduzimanja radnji za koje su ovlašćeni.

   Takođe su dužna da od građana primaju molbe, pritužbe, predloge i druge podneske kojima se podnosioci obraćaju javnom tužilaštvu radi zaštite i efikasnog ostvarivanja svojih prava.

   Prijem građana i davanje obaveštenja u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu vrši v.f.javnog tužioca i prvi zamenici javnog tužioca.

   Svaki zamenik javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu vrši prijem stranaka vezano za konkretan predmet u vreme označeno na ulaznim vratima svog kabineta

Aktuelnosti

Притвор

Drugo osnovno javno tužilaštvo je nakon saslušanja osumnjičenog N.G. zbog krivično ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Drugo osnovno javno tužilaštvo u cilju još efikasnije borbe protiv nasilja u porod ...

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Drugo osnovno javno tužilaštvo, po poslednjim podacima, ima ukupno 87 zaposlenih ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Drugo osnovno javno tužilaštvo, nakon saslušanja A.M. osumnjičenog za nasilje prema ...