Република Србија
Друго основно јавно тужилаштво у Београду

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УСПЕШНО ОКОНЦАЛО РАД У 2016. ГОДИНИ

Друго основно јавно тужилаштво, по последњим подацима, има укупно 87 запослених и од августа ове године послове из своје ндлежности обавља на новој адреси у ул. Катанићева број 15, где су обезбеђени бољи услови рада, већи број кабинета који је био неопходан ради успешног спровођења тужилачке истраге, а што је свакако утицало и на резултате рада . У надлежности овог тужилаштва су градске општине Вождовац, Чукарица, Раковица и Гроцка.
Током ове године запримљено је укупно 10.513 кривичних пријава. Посматрајући структуру кривичних дела, најзаступљенија су имовинска кривична дела, дела из области безбедности саобраћаја и дела са елементима насиља.
Ово тужилаштво у овој години, у складу са законом применило је институт одложеног кривичног гоњења према 2041 лицу и на тај начин у хуманитарне сврхе на рачун Владе Републике Србије уплаћена је сума од 41.573.912 динара. Овај институт омогућава поред могућности уплаћивања новца у хуманитарне сврхе да се осумњиченом наложи да обави рад у јавном интересу, накнади штету оштећеном лицу, као и могућност примене психосоцијалног третмана, и подвргавања одвикавању од алкохола или опојних дрога, а због чега тужилаштво има закључен споразум о сарадњи са Институтом за ментално здравље у Београду. Од укупног броја лица према којима је примењен институт одлагања кривичног гоњења у овој години је након испуњења обавезе донето решење о одбачају кривичне пријаве у односу на 1361 лице, док је у односу на 680 лица поступак у току.
У току ове године, споразум о признању кривичног дела склопљен је са 539 лица, од тога са 139 лица споразум је склопљен на затворску казну, са 16 лица на новчану казну као главну, са 1 лицем на казну рада у јавном интересу и са 383 лица на условну осуду.
Из године у годину, а према статистици овог тужилаштва, примећује се раст броја кривичних пријава решених применом института одложеног кривичног гоњења и склапањем споразума о признању кривичних дела.

Значајан број кривичних дела у структури свих кривичних дела у раду овог тужилаштва чини кривично дело Насиље у породици из члана 194 Кривичног законика, што се показало и у овој години, којим делима се поклања посебна пажња и сви обрађивачи ових предмета хитно предузимају радње у предмету.
У току 2014 године, запримљено је 562 пријаве за ово кривично дело, оптужено је 52 лица, а кривичне пријаве су одбачене у случају 253 лица, у току 2015 године запримљено је 857 кривичних пријава од чега је оптужено 132 лица, а одбачено је 509 кривичних пријава, а у току 2016 године запримљена је 661 кривична пријава од чега је оптужено 165 лица, а кривична пријава је одбачена у односу на 159 лица. Такође је закључено укупно 78 споразума о признању овог кривичног дела за период од 2014 године закључно са 2016 годином, а од тога су у 13 случајева изречене затворске казне, а у осталим случајевима условна осуда. Само у мањем броју случајева на ово кривично дело је примењен институт одложеног кривичног гоњења када је било целисходно применити меру упућивања на психо-социјални третман, што је конкретно у току 2016 године примењено само у два случаја. Остали предмети налазе се у поступку доказних радњи. Имајући у виду број заменика јавног тужиоца, ово тужилаштво нема посебно одељење за борбу против насиља у породици, али има заменика јавног тужиоца који се искључиво бави овим предметима и координира рад са представницима одељења Градског центра за социјални рад, Домова здравља, а у сталном је контакту и координацији са полицијским службеницима који су задужени за рад и поступање у случају насиља у породици.
У циљу што веће ефикасности, превенције и спречавања насиља, али и правовременог реаговања, једном месечно се одржавају састанци тимова за насиље у породици на којима присуствује представник тужилаштва, заменик јавног тужиоца, заједно са представницима надлежних полицијских станица, а по потреби се позивају и невладине организације које се баве истим проблемом, на којима се организују конференције случаја и расправља о конкретним кривичним делима и лицима, а ове године постигнут је договор да се уз сагласност жртве насиља, уз кривичну пријаву, доставља образац- документовање повреда које је од великог судско-медицинског значаја, јер представља материјални доказ и убрзава поступање надлежних у случају насиља у породици. На иницијативу овог тужилаштва одржан је и велики састанак у јуну месецу 2016. године поводом примене споразума о интер-секторској сарадњи у просторијама Клинике „Др Лаза Лазаревић“ где је било присутно 50 представника државних органа и невладиног сектора у циљу проналажења адекватних решења за поступање у случају насиља у породици. Имајући у виду усвојени Закон о спречавању насиља у породици, ово тужилаштво предузима све радње како би се што ефикасније припремило за примену нових законских решења, а почетком наредне године биће формирано посебно одељење за борбу против насиља у породици.
Посебна пажња се посвећује кривичном делу Напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 Кривичног законика, те су у току 2014.,2015. и 2016. године поднете кривичне пријаве против укупно 84 лица, од којих је оптужено 34 лица, одбачено је укупно 15 кривичних пријава, закључено је 10 споразума о признању кривичних дела, од чега два на затворску казну, а према три лица је у току 2016. године одређен притвор од стране Другог основног суда, а на предлог овог тужилаштва.
У току ове године мериторно је решено 9723 предмета, а овом тужилаштво је у одличној сарадњи са Другим основним судом значајно смањило број старих предмета па сада укупно има само 140 предмета старијих од пет година.
У току 2016. године притвор је одређен према укупно 134 лица од стране Другог основног суда, а на предлог Другог основног јавног тужилаштва.
Упркос великом броју предмета, заједничким пожртвованим радом свих запослених у овом тужилаштву, тужилаштво је и наставиће да се ефикасно супротставља свим видовима криминалитета и предузима мере за заштиту уставности и законитости, води рачуна о правима свих учесника у поступку, а нарочито да пружа подршку и помоћ оштећенима, инсистира на поштовању претпоставке невиности и заштити права свих грађана.

Aktuelnosti

Притвор

Друго основно јавно тужилаштво је након саслушања осумњиченог Н.Г. због кривично ...

Још ефикасније борба против насиља у породици

Друго основно јавно тужилаштво у циљу још ефикасније борбе против насиља у пород ...

TУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАСИЛНИКА

Друго основно јавно тужилаштво, након саслушања А.М. осумњиченог за насиље према ...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Друго основно јавно тужилаштво у Београду , дана 05.09.2016.године поч ...